Privacybeleid

Welkom bij Quantiselectronics.com
Dit privacybeleid is van toepassing op de website quantiselectronics.com. Dit beleid informeert je over hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en delen wanneer je onze website bezoekt.

Welke informatie verzamelen we?
Wanneer je onze website bezoekt, kunnen we bepaalde informatie automatisch verzamelen van je apparaat, waaronder informatie over je webbrowser, IP-adres, tijdzone en enkele van de cookies die op je apparaat zijn geïnstalleerd. Daarnaast verzamelen we mogelijk informatie over de pagina’s die je bekijkt, de links waarop je klikt en andere acties die je onderneemt binnen onze site.

Hoe gebruiken we je informatie?
We gebruiken de verzamelde informatie om onze website te onderhouden en te verbeteren, om te begrijpen hoe onze bezoekers onze site gebruiken en om algemene demografische informatie te verzamelen over het aantal bezoekers en hun gedrag op onze website.

Quantis Electronics gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor je de persoonsgegevens hebt verstrekt:

  • Als je Quantis Electronics om informatie over haar diensten en producten verzoekt, verwerkt Quantis Electronics de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
  • Als je je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief en je Quantis Electronics derhalve uitdrukkelijke toestemming hebt verleend om je een nieuwsbrief te sturen, dan zal Quantis Electronics de persoonsgegevens gebruiken om  de nieuwsbrief toe te zenden. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. De toestemming kunt je ook altijd intrekken door een e-mail te sturen naar: info@quantiselectronics.com Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
  • Gegevens over het gebruik van onze website en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
  • Als je reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij o.a. je naam, adres en
    e-mailadres. Deze gegevens gebruiken wij om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op onze marketingacties te meten.

Delen van informatie
Quantis Electronics zal je persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij:

  • de doorgifte geschiedt aan de door Quantis Electronics voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, met welke verwerker Quantis Electronics een overeenkomst heeft gesloten die erop toe ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
  • Quantis Electronics op grond van wettelijke verplichtingen gehouden is persoonsgegevens aan bevoegde instanties door te geven..

Cookies
We maken gebruik van cookies om informatie te verzamelen en op te slaan over je voorkeuren en om de werking van onze website te verbeteren. Je kunt ervoor kiezen om cookies te weigeren via de instellingen van je webbrowser, maar houd er rekening mee dat sommige delen van onze website mogelijk niet correct werken als je ervoor kiest om cookies uit te schakelen. Zie ook ons cookiesbeleid hieronder.

Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens
Je hebt het recht om  inzage, rectificatie, aanvulling of verwijdering van je persoonsgegevens, alsmede de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verzoeken overeenkomstig het bepaalde in de AVG. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking en heb je het recht om gegevensoverdracht te verzoeken conform de AVG.

Indien je van een van de rechten gebruik wilt maken, of indien je vragen hebt over dit Privacybeleid kunt je Quantis Electronics bereiken via :

Quantis Electronics B.V.
T.a.v. Klantenservice
Vaalserbergweg 317
5628 CH Eindhoven
info@quantiselectronics.com

Mocht je van mening zijn dat Quantis Electronics uw verzoek niet juist heeft afgehandeld, dan wel uw rechten uit hoofde van dit Privacybeleid niet juist heeft behartigd, dan kun je een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn
Quantis Electronics bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van de duur van de bij het product of dienst behorende service, tenzij Quantis Electronics op grond van een wettelijke bepaling verplicht is de persoonsgegevens langer te bewaren.

Beveiliging
Quantis Electronics heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Wijzigingen in ons privacybeleid
We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in onze praktijken weer te geven. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Quantis Electronics adviseert u dan ook regelmatig op de pagina van haar Website te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

 

Cookiebeleid

Om ervoor te zorgen dat je de best mogelijke ervaring hebt tijdens het browsen op onze site, maken we gebruik van cookies. Hieronder leggen we uit welke cookies we gebruiken en waarom.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer of mobiele apparaat worden geplaatst wanneer je een website bezoekt. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënter te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de site.

Welke cookies gebruiken we?
Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn essentieel voor het functioneren van onze website. Ze stellen je in staat om door de website te navigeren en de functies te gebruiken.

Prestatiecookies: Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers onze website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina’s het vaakst worden bezocht en of er foutmeldingen worden weergegeven. Deze gegevens helpen ons om onze website te verbeteren en eventuele problemen op te lossen.

Functionele cookies: Deze cookies stellen de website in staat om keuzes te onthouden die je hebt gemaakt (zoals je gebruikersnaam, taal of regio) en bieden verbeterde, meer persoonlijke functies. Ze kunnen ook worden gebruikt om services te leveren waarom je hebt gevraagd, zoals het bekijken van een video of het reageren op een enquête.

Targeting cookies: Deze cookies worden gebruikt om advertenties weer te geven die relevanter zijn voor jou en je interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van advertentiecampagnes te meten.

Hoe beheer je cookies?
Je kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar je kunt de instellingen van je browser meestal aanpassen om cookies te weigeren als je dat verkiest. Houd er echter rekening mee dat het blokkeren van cookies de functionaliteit van sommige websites kan beïnvloeden.

 

Neem contact met ons op

Neem vrijblijvend contact op met Quantis Electronics

Not readable? Change text. captcha txt